Quảng Ninh xin Thủ tướng cho miễn nộp nhiều tỷ đồng vi phạm

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ký Văn bản số 5510/UBND-XD1 gửi Thủ tướng Chính phủ xin miễn xử lý hàng chục tỷ đồng sai phạm được chỉ rõ tại Kết luận thanh tra số 2096/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ ...

Miễn trách nhiệm cá nhân vi phạm

Ngày 5/9/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 2096/KL-TTCP về công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Quảng Ninh thời kỳ năm 2001 - 2010.

Kết luận thanh tra chỉ ra rằng, do tốc độ đầu tư nóng, năng lực trình độ quản lý đầu tư xây dựng còn hạn chế, chưa đáp ứng được  yêu cầu đặt ra nên quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư còn bộc lộ nhiều vi phạm.

Về mặt tài chính, qua số liệu thống kê tại Kết luận, Thanh tra Chính phủ xác định sai phạm ở một số dự án được thanh tra lên tới hơn 317 tỷ đồng và 1 triệu USD, gồm các khoản ưu đãi vượt khung đến hạn phải nộp, giải trừ theo phương pháp trừ lùi, tiền đền bù không thanh toán trả cho địa phương, xác định giá thu tiền sử dụng đất đã giảm trừ cho chủ đầu tư hưởng không đúng quy định…

Qua đó, Thanh tra Chính phủ xác định, trách nhiệm thuộc Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, sở ngành và các đơn vị có liên quan.

Ngoài ra, số tiền nợ đọng của các tổ chức doanh nghiệp là hơn 855 tỷ đồng, gồm tiền giao đất có thu sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất. Trách nhiệm được xác định thuộc về UBND tỉnh và Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Quang Ninh xin Thu tuong cho mien nop nhieu ty dong vi pham hinh anh 1

 Một góc Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B nằm trong số dự án được nêu tên tại Kết luận thanh tra số 2096 của Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: HL)

Tại Kết luận, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh xử lý, thu hồi, loại khỏi quyết toán hơn 249 tỷ đồng và 1 triệu USD về ngân sáchtỉnh Quảng Ninh, thu hồi hơn 67 tỷ đồng về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ. UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 855 tỷ đồng tiền nợ đọng.

Đồng thời, tỉnh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định của pháp luật đối với tập thể và các cá nhân có liên quan thời kỳ 2001 - 2010.

Ngày 29/4/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh có Báo cáo số 50/BC-UBND về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2096/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, về xử lý hành chính, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm và rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác tham mưu, quản lý trong thời gian tới. Riêng đối với tập thể UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu triển khai tổ chức kiểm điểm.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, những cá nhân liên quan đến tồn tại, thiếu sót trong giai đoạn 2001 - 2010 đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác khác. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản báo cáo Thủ tướng đề xuất miễn xử lý trách nhiệm cá nhân và đã được Thủ tướng chấp thuận tại Văn bản số 1042/VPCP-V.I ngày 9/2/2015.

Xin miễn thu hồi 170 tỷ đồng, 1 triệu USD vi phạm

Cũng tại Báo cáo số 50 của tỉnh Quảng Ninh, về kết quả xử lý về mặt tài chính, tại thời điểm báo cáo cáo, UBND tỉnh Quảng Ninh mới chỉ xử lý 74 tỷ đồng trong tổng số 317 tỷ đồng và 1 triệu USD được Thanh tra Chính phủ xác định có vi phạm đề nghị xử lý. Đồng thời, tỉnh thu hồi được 415/855 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị không thu hồi nhiều khoản tiền vi phạm của thời kỳ trước lên đến hơn 170 tỷ đồng và 1 triệu USD, gồm khoản tiền ưu đãi vượt khung đã đến hạn nộp của 15 doanh nghiệp trong nước, tiền ưu đãi vượt khung đã đến hạn phải nộp của 8 doanh nghiệp thực hiện dự án FDI, tiền thuê đất vượt khung của 4 chủ đầu tư thuê lại đất và tiền thuê đất không đúng quy hoạch của Công ty Cổ phần Xi măng Quảng Ninh, khoản giảm trừ trong phương án giá đất Dự án Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh…

Ngoài lĩnh vực tài chính, nhiều kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chưa thực hiện được với lý do có khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trong khi đó, khoản hơn 67 tỷ đồng thu hồi về tài khoản tạm dự giữ của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu thực hiện nhưng các đơn vị không thực hiện và có ý kiến đề nghị xem xét lại việc thu hồi.

Chậm trễ thực hiện kiến nghị… tiếp tục đề nghị miễn thu hồi tiền sai phạm

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ban hành Văn bản số 5510/UBND-XD1 báo cáo, đề xuất xử lý đối với một số kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về xử lý sau thanh tra.

Tại Văn bản số 5510 nêu rõ, Thanh tra Chính phủ có ý kiến “Khu công nghiệp Cái Lân không thuộc đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi như quy định tại Quyết định số 4047/2002/QĐ-UB ngày 11/11/2002 của UBND tỉnh Quảng Ninh; việc hỗ trợ 5.765.573.000 đồng để giải phóng mặt bằng từ chính sách của UBND tỉnh Quảng Ninh, vậy nên sai phạm nêu trong Kết luận thanh tra có nguyên nhân từ quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh trong thời kỳ thanh tra”.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, việc thu hồi tiền sai phạm sẽ làm cho doanh nghiệp càng khó khăn hơn, có nguy cơ dẫn đến phá sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp và người lao động. Với lý do trên, tỉnh đề nghị Thủ tướng xem xét cho tỉnh không thu hồi số tiền trên. Tỉnh xin nghiêm túc rút kinh nghiệm trước Thủ tướng.

Video: Điểm mặt hàng loạt dự án giao thông nghìn tỷ ở Thủ đô dính sai phạm

Về rà soát, xử lý các khoản giảm trừ không đúng cho nhà đầu tư trong phương án tính giá đất, tổng số dự án được tiến hành rà soát là 61 dự án theo danh mục báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, có đến 26 dự án, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Thủ tướng cho phép không thực hiện rà soát do công ty đã giải thể, có kết luận thanh tra, thu hồi dự án, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất…

Đối với 35 dự án thực hiện rà soát lại, cụ thể: 12 dự án giảm số tiền sử dụng đất lên đến hơn 12,6 tỷ đồng, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Thủ tướng cho phép không hồi tố; 23 dự án tăng số tiền sử dụng gất gần 38 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị không hồi tố vì dự án đã chuyển nhượng, chủ đầu tư nghiêm chỉnh chấp hành nộp tiến tiền sử dụng đất vào ngân sách, các doanh nghiệp gặp khó khăn do thị trướng trường bất động sản trầm lắng, số lỗ lũy kế cao…

Trao đổi với một cán bộ UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xin “miễn” các khoản tiền sai phạm này thì được biết,  đây mới là ý kiến của tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm hiện tại Chính phủ vẫn chưa có ý kiến gì.

Trước đó, ngày 15/5/2017, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thu hồi tiền sai phạm mới đạt 30% so với kiến nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, Kết luận thanh tra số 2096/KL-TTCP đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, có ý chỉ đạo thực hiện và xử lý sau thanh tra, do vậy, yêu cầu tỉnh Quảng Ninh nghiêm túc thực hiện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

>>> Đọc thêm: Sai phạm tại Ban chỉ đạo Tây Nam bộ: Hoàn tất kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan

 (Nguồn: Thanh tra)

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
BIDV Vietinbank Vinamilk Benh vien da khoa Phu Tho Borona
BVB Sungroup Agribank Him Lam Venesa
vin Vinaphone Agribank Him Lam Venesa