Quảng Ninh thực hiện mô hình 'Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá'
  • Zalo

Quảng Ninh thực hiện mô hình 'Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá'

Chính trị Thứ Bảy, 26/09/2020 12:29:00 +07:00
(VTC News) -

Để trở thành top trung tâm phát triển toàn diện của phía Bắc, Quảng Ninh kiên trì thực hiện không gian phát triển “Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá”.

Sáng 26/9, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt những kết quả, thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội Đảng bộ tỉnh đề ra giai đoạn 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, nhìn lại chặng đường 2015 - 2020, Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng trên mọi phương diện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; củng cố, tăng cường niềm tin, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đưa Quảng Ninh trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc.

Quảng Ninh thực hiện mô hình 'Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá' - 1

Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - trình bày Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Để cụ thể hóa mục tiêu trên, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đề ra một số quan điểm, định hướng phát triển tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 – 2025.

Trong đó Quảng Ninh cần phát triển dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; Lấy phát triển con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh làm mục đích; Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng.

Quảng Ninh sẽ lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng; Lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực; Lấy phát triển văn hóa, xây dựng văn minh sinh thái, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường làm trọng điểm.

Quan điểm thứ hai mà Quảng Ninh hướng đến là chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo hướng bền vững dựa vào ba trụ cột: Thiên nhiên, con người, văn hóa kết hợp với xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập và cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trên cơ sở đó, tỉnh đổi mới hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính hiện đại; phát triển công nghiệp dịch vụ, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí dựa trên nền tảng công nghiệp sáng tạo được tổ chức sản xuất ở trình độ cao.

Quảng Ninh thực hiện mô hình 'Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá' - 2

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Tiếp theo, Quảng Ninh sẽ kiên trì thực hiện không gian phát triển “Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá”.

Theo đó, Tâm là thành phố Hạ Long, là trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế - văn hóa của tỉnh. 

Hai tuyến gồm: Tuyến phía Tây xuất phát từ Hạ Long đến Đông Triều hướng tới đồng bằng sông Hồng và Hà Nội, phát triển chuỗi đô thị - công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao và du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, trong đó Khu kinh tế ven biển Quảng Yên là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới; 

Tuyến phía Đông xuất phát từ Hạ Long đến Móng Cái và hướng tới Đông Bắc Á phát triển chuỗi đô thị sinh thái - dịch vụ, thương mại, du lịch tổng hợp cao cấp, nông nghiệp sạch - công nghệ cao và kinh tế biển, lấy phát triển công nghiệp để dẫn dắt nông nghiệp. 

Đa chiều là phối hợp liên kết ở cấp quốc gia, hợp tác cạnh tranh ở cấp quốc tế. 

Hai mũi đột phá là Khu kinh tế Vân Đồn và Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái.

Định hướng thứ 4 mà Quảng Ninh hướng tới là tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền.

Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với chế độ và với Đảng; Phát huy dân chủ, kỷ cương và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên mạnh mẽ và bền vững.

Cũng tại Đại hội lần thứ XV, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh xây dựng tầm nhìn định hướng phát triển đến năm 2030, năm 2045. Trong đó đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, là cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; là đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, GRDP bình quân đầu người trên 15.000 USD; khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Đến năm 2045, Quảng Ninh trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, phát triển văn minh, hiện đại và giàu bản sắc, đô thị xanh, thông minh; là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo có cơ sở kinh tế vững chắc, có sức cạnh tranh cao; đảm bảo chất lượng cuộc sống người dân với mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

“Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh và đối với cả nước; với vị thế quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc; với tiền đề và nền tảng vững chắc từ những thành tựu quan trọng và toàn diện sau gần 35 năm đổi mới, đặc biệt là trong 10 năm trở lại đây và nhiệm kỳ qua.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng;

Phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp, truyền thống văn hóa và cách mạng, tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; khát vọng đổi mới và mọi nguồn lực xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, quyết tâm xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, nơi hội tụ và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của phía Bắc, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ”, ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh.

Minh Khang
Bạn có cảm nghĩ gì về "Quảng Ninh thực hiện mô hình 'Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá'" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin