Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Quảng Ninh lập đường dây nóng xử cán bộ uống rượu, bia trong giờ làm việc

(VTC News) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin và xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trong giờ làm việc.

Ngày 13/3, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công điện về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, các tổ chức, công dân, doanh nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng nếu phát hiện những cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.... đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ theo số điện thoại: 0904.706.369; 0913.355.638 và 0904.357.524 để kịp thời xử lý theo quy định.
              Trụ sở UBND tỉnh Quảng Ninh 

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Ninh 

Trước đó, ngày 14/2/2015, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

Đến nay, cơ bản các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình thực tế và phản ánh của cơ quan báo chí, tại một số sở, ngành và địa phương còn để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức không chấp hành giờ làm việc hành chính, uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, chưa thực hiện tốt văn minh công sở.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ thị giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật; nghiêm túc thực hiện quy định không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa;

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu xử lý nghiêm minh theo quy định đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, vi phạm nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức;

Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của UBND tỉnh tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.

Sở Nội vụ được giao tổ chức kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất trên phạm vi toàn tỉnh việc thực hiện chỉ đạo trên.

Minh Khang
Video U23 Viet Nam vs U23 Quatar
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN