Quảng Ninh là trung tâm sản xuất nhiệt điện lớn của cả nước

Thời sựThứ Sáu, 09/10/2015 12:24:00 +07:00

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra từ 12-14/10. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần này sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII

(VTC News) - “Quảng Ninh đã trở thành trung tâm sản xuất nhiệt điện lớn của cả nước” - Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nêu.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra từ 12-14/10, với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát huy sức mạnh tổng hợp phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020”.

Pa nô lớn được trang trí tại vườn hoa trước trụ sở UBND tỉnh (phường Hồng Hà)
Pa nô lớn được trang trí tại vườn hoa trước trụ sở UBND tỉnh, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần này sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 và kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015; 
Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã được trang trí khánh tiết
Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã được trang trí khánh tiết 

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, trong 5 năm qua, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển tương đối toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tập trung thực hiện các đột phá chiến lược và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững.
Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao so với bình quân chung cả nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân 9,2%/năm. Quy mô và tiềm lực kinh tế tiếp tục tăng, tổng sản phẩm trên địa bàn giá hiện hành năm 2015 đạt khoảng 100.300 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2010. 
Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 3.900 USD, gấp 1,76 lần so với năm 2010 và gấp 1,77 lần so với bình quân cả nước (2.200 USD). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn đứng trong nhóm đầu các tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước.
Giá trị sản xuất công nghiệptăng trưởng bình quân đạt 6,3%/năm. Sản xuất than trong 5 năm đạt gần 200 triệu tấn, tăng 5% so với giai đoạn 2006 – 2010, nộp ngân sách gần 70.000 tỷ đồng.

Với lợi thế vùng đất Mỏ có trữ lượng than lớn nhất cả nước, Quảng Ninh hiện đang là trung tâm sản xuất nhiệt điện lớn cả nước - Ảnh MK
Với lợi thế vùng đất Mỏ có trữ lượng than lớn nhất cả nước, Quảng Ninh hiện đang là trung tâm sản xuất nhiệt điện lớn của cả nước - Ảnh MK 

Quảng Ninh đã trở thành trung tâm sản xuất nhiệt điện lớn của cả nước; đến hết năm 2015 tổng công suất phát điện là 4.150 MW, chiếm 16% tổng sản lượng điện cả nước. Lượng điện sản xuất 5 năm đạt 63,1 tỷ KWh, bình quân tăng 30,1%. 
Tiếp tục khẳng định vị trí trung tâm sản xuất xi măng của cả nước với công suất đạt 7,67 triệu tấn, chiếm khoảng 10% tổng công suất cả nước. 
Công nghiệp đóng tàu mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đóng góp nhiều sản phẩm quan trọng như các tàu trọng tải lớn, tàu cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển...

Quảng Ninh có Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên thế giới, hàng năm đón
Ngành du lịch Quảng Ninh 5 năm ước đón trên 36 triệu lượt khách du lịch - Ảnh MK  

Về du lịch, tổng số khách đến Quảng Ninh trong 5 năm ước đạt hơn 36,1 triệu lượt, tăng bình quân 7,4%/năm, trong đó, khách quốc tế là 12,6 triệu lượt, tăng bình quân 5,5%/năm. Doanh thu du lịch ước đạt 24.800 tỷ đồng, tăng bình quân 18,1%/năm.
Nông nghiệp có bước tăng trưởng ổn định, giá trị tăng thêm bình quân 4,7%/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội XIII đề ra là 3,5%/năm. 
Là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ che phủ rừng, đã trồng được 64.600 ha rừng, nâng độ che phủ rừng từ 50,2% năm 2010 lên trên 53,5% vào năm 2015. Về thủy sản, trong 5 năm sản lượng nuôi trồng tăng gần 14.000 tấn, bình quân tăng 7,9%/năm. 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, tổng huy động vốn cho chương trình đạt trên 57.700 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chỉ chiếm 11,6%. 
Ngoài ra, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm, bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; Đầu tư mạnh cho ứng dụng khoa học, công nghệ; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng...

Chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh), một công trình văn hóa, tâm linh có nhiều cái nhất, được khánh thành năm 2014, với tổng giá trị đầu tư xây dựng - Ảnh MK
Chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh), một công trình văn hóa, tâm linh, có ngôi Đại hùng Bảo điện lớn nhất Đông Dương, được khánh thành tháng 3/2014, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của nhân dân và Phật tử thập phương - Ảnh MK 

Công tác xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét; dân chủ trong đời sống chính trị, xã hội được quan tâm, phát huy; bước đầu đã thay đổi được căn bản về nhận thức, phương pháp, tinh thần và thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.
Trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh đã hoàn thành 16/18 chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra (trong đó 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức) và 16/18 tiêu chí tỉnh công nghiệp (có phụ lục giải trình kèm theo). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định đã cơ bản hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tỉnh Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. 
Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh rút ra một số bài học kinh nghiệm, trong đó bài học về giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát huy được sức mạnh, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân được đặt lên hàng đầu.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ trước, trong 5 năm tới, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế, xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giảm nghèo bền vững; 
Tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững chủ quyền biên giới; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ và cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và các khu danh thắng, di tích lịch sử.

Ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (người bế cháu bé) ra thăm, kiểm tra công tác xây dựng nhà ở cho 30 hộ dân đầu tiên lập nghiệp trên đảo Trần, nằm ở vị trí tiền tiêu vùng Đông Bắc Tổ quốc, thuộc huyện Cô Tô, hồi tháng 9/2014 - Ảnh MK. 

Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục duy trì thực hiện những giải pháp đột phá của nhiệm kỳ trước trên cơ sở điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trong đó tập trung vào 6 định hướng lớn cho giai đoạn 2015 - 2020.
Trong đó, định hướng tăng trưởng kinh tế đảm bảo chỉ tiêu đề ra trên nền tảng phát triển bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng - an ninh vững chắc... 
Nâng cao chất lượng và tỷ trọng các ngành dịch vụ, nhất là du lịch; phát triển công nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hướng tới xuất khẩu;
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược. Hoàn thành và đầu tư mới các dự án kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại như hệ thống đường cao tốc, sân bay đảm bảo kết nối nhanh hơn với khu vực và quốc tế; nhất là đối với các địa bàn trọng điểm như thành phố Hạ Long, 2 khu kinh tế Vân Đồn, Móng Cái.

Trong những năm qua, Quảng Ninh đã thu hút được các tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất, <a href='http://vtc.vn/kinh-te.1.0.html' >kinh doanh</a>, dịch vụ - Ảnh: Sơ đồ quy hoạch tổng thể Công viên Đại dương, bên bờ vịnh Hạ Long (phường Bãi Cháy), do Tập đoàn Sungroup làm chủ đầu tư, với tổng số vốn lên đến trên 6.700 tỷ đồng
Trong những năm qua, Quảng Ninh đã thu hút được các tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ - Ảnh: Sơ đồ bản vẽ thiết kế tổng thể Công viên Đại dương, bên bờ vịnh Hạ Long (phường Bãi Cháy), do Tập đoàn Sungroup làm chủ đầu tư, với tổng số vốn lên đến trên 6.700 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ năm 2014. 

Cải cách hành chính theo hướng phát huy vai trò tích cực của chính quyền điện tử gắn với hoạt động hiệu quả của các trung tâm hành chính công; lấy hiệu quả phục vụ, sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo. Tạo môi trường thuận lợi thực sự để đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, thái độ văn minh, lịch sự gắn với tăng cường kỷ cương công chức, đổi mới chế độ công chức, công vụ; 
Huy động và sử dụng nguồn lực bảo đảm nguyên tắc nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước chủ yếu đầu tư các công trình động lực có sức lan tỏa và bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh; huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội, đặc biệt là vận dụng có hiệu quả hình thức đối tác công tư. Tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, làm động lực để nâng cao sức cạnh tranh;
Chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị, tạo dựng thương hiệu địa phương; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền;
Khai thác hiệu quả hợp tác liên kết vùng giữa các địa phương, khu vực và quốc tế; tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế, kịp thời nắm bắt các cơ hội, nhận diện, dự báo những khó khăn, thách thức. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trên bộ, trên biển; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; 
Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy “về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” nhằm củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết; đẩy mạnh công tác đấu tranh và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. 
Cũng theo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV lần này nhận định, tỉnh Quảng Ninh đang đứng trước những cơ hội phát triển mới. Do vậy, với truyền thống đoàn kết, “kỷ luật và đồng tâm”; với kinh nghiệm, trí tuệ và những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho giai đoạn 2015-2020, để Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp; thực sự là địa bàn động lực, một cực tăng trưởng của miền Bắc. 

Minh Khang
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !