Quảng Ngãi: 1.700 biên chế sắp 'về vườn'

(VTC News) - Từ 2017 – 2021, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện đúng đắn chỉ tiêu tinh giản 1700 biên chế đã đặt ra, phù hợp với chính sách của Nhà nước và thực trạng xã hội.

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế