Quân ủy Trung ương kỷ luật 3 tổ chức đảng và 58 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Thời sựThứ Năm, 14/11/2019 07:22:00 +07:00

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 3 tổ chức đảng, 58 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, từ tháng 11/2016 đến nay, cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội kiểm tra 3.193 lượt tổ chức đảng và 58.655 lượt đảng viên; giám sát 39.560 đảng viên, 2.858 tổ chức đảng.

Trong đó, cơ quan chức năng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 61 tổ chức đảng và 538 đảng viên, phát hiện 36 đảng viên và 31 tổ chức đảng có vi phạm; phải thi hành xử lý kỷ luật 17 đảng viên và 4 tổ chức đảng.

nguyen-van-hien

 Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thường vụ Quân ủy Trung ương, cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật đối với 708 đảng viên và 41 tổ chức đảng.

Trong đó, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 3 tổ chức đảng và 12 đảng viên; xem xét, thông qua kỷ luật quân đội 58 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Nội dung vi phạm, chủ yếu vi phạm về kỷ luật trong quân đội; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm về những điều đảng viên không được làm; đạo đức lối sống; Quy định nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì; lạm dụng chức vụ, quyền hạn; vi phạm Quy trình trong công tác cán bộ; quản lý và sử dụng đất quốc phòng…

NGUYỄN VƯƠNG

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtc.vn