Quan tham Trung Quốc trữ 3 tấn tiền mặt liên quan đến hàng trăm người

(VTC News) - Vụ án quan tham Trung Quốc Lại Tiểu Dân trữ 3 tấn tiền mặt trong nhà liên quan tới mấy trăm người, không thể hoàn thành điều tra trong vòng 3 năm tới với lực lượng như hiện nay.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO