Quan niệm sai lầm trong việc dâng sao giải hạn đầu năm

(VTC News) - Nói về tục dâng sao giải hạn đầu năm, Đại đức - Tiến sỹ Phật học Thích Thông Thức (Trụ trì chùa Linh Am, Bắc Ninh) cho rằng, hạnh phúc hay đau khổ là do con người tạo ra, không phải do thần thánh mang đến, cũng không có vị thần, vị thánh nào hóa giải được cái xấu của con người.

Biết là sai lầm, vì sao nhiều chùa vẫn tổ chức cúng sao giải hạn?

Biết là sai lầm, vì sao nhiều chùa vẫn tổ chức cúng sao giải hạn?

Trong khi Phật giáo đã và đang ra sức bài trừ mê tín dị đoan, trong đó có dâng sao giải hạn, một số ngôi chùa lại tổ chức cho người dân thực hiện.
 
Trái với pháp lý của Đức Phật, cớ sao các chùa vẫn tổ chức cúng sao giải hạn?

Trái với pháp lý của Đức Phật, cớ sao các chùa vẫn tổ chức cúng sao giải hạn?

Việc cúng sao, giải hạn hoàn toàn không có trong giáo lý của Đạo Phật, thế nhưng hiện nay, tại nhiều chùa vẫn tổ chức tập tục cúng sao, tổ chức xin xăm, xem tướng, xem ngày giờ tốt...
VTC9

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO