• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Quân đội Syria đang làm gì để 'đón' Mỹ?

Binh sí Syria và xe tăng trên đường phố Damacus

Binh sí Syria và xe tăng trên đường phố Damacus

8.000 binh sĩ Syria sẵn sàng trở thành cảm tử quân để đối phó với phương Tây

8.000 binh sĩ Syria sẵn sàng trở thành cảm tử quân để đối phó với phương Tây

Các binh sĩ chuẩn bị vũ khí cho xe tăng

Các binh sĩ chuẩn bị vũ khí cho xe tăng

Nạp đạn ở vùng chiến sự, ngoại ô Damacus

Nạp đạn ở vùng chiến sự, ngoại ô Damacus

Tháo linh kiện, sửa chữa cho các xe tăng

Tháo linh kiện, sửa chữa cho các xe tăng

Những bánh xe tăng đã thủng lỗ chỗ do đạn, bom

Những bánh xe tăng đã thủng lỗ chỗ do đạn, bom

Tuần tra bằng xe tăng quanh các khu vực trọng yếu của thủ đô

Tuần tra bằng xe tăng quanh các khu vực trọng yếu của thủ đô

Một thợ sửa xe tăng của binh sĩ Syria

Một thợ sửa xe tăng của binh sĩ Syria

Xe tăng của quân đôi Syria đi tuần tra

Xe tăng của quân đôi Syria đi tuần tra

Khung cảnh hoang tàn ở vùng chiến sự Jobbar, ngoại ô Damacus

Khung cảnh hoang tàn ở vùng chiến sự Jobbar, ngoại ô Damacus

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất