• Zalo

Quan chức Quốc hội: Đang bàn quy trình xử lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng

Thời sự Thứ Sáu, 11/11/2016 13:11:00 +07:00

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết các cơ quan của Quốc hội vẫn đang bàn về quy trình để xử lý ông Vũ Huy Hoàng.

Sáng 11/11, bên hành lang Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trao đổi với báo chí về quá trình xem xét xử lý về mặt chính quyền đối với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công thương.

nguyen hanh phuc

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí ngày 11/11

- Thưa ông, dự kiến hôm qua (10/11), Chính phủ đã hoàn tất việc xem xét các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý về mặt chính quyền đối với ông Vũ Huy Hoàng - nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương. Quốc hội đã nghiên cứu xong các quy định về vấn đề này hay chưa, thưa ông?

Chúng tôi đang giao cho các cơ quan của Quốc hội. Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ. Quốc hội giao cho Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp và đại biểu nghiên cứu.

Chúng ta nghiên cứu xem trình tự thế nào, bên Đảng đã có cách chức Ban cán sự Đảng, còn về chính quyền tính pháp lý thế nào khi xử lý một người không còn chức vụ đó nữa, Quốc hội cũng đã miễn nhiệm rồi.

Chúng ta phải đảm bảo tính nghiêm minh cùng phải đảm bảo tính pháp lý, việc này các cơ quan đang nghiên cứu.

- Các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội đã bàn bạc về vấn đề này chưa, phải chăng chưa có căn cứ pháp lý?

Chính phủ và Quốc hội khi được giao nhiệm vụ cũng đã bàn ngay, bàn nhiều rồi nhưng bàn chưa ra được. Việc xử lý chính quyền ông Hoàng chưa có pháp lý, trước đây chưa có bao giờ cả nên mới khó.

vu-huy-hoang-2-1643

Ông Vũ Huy Hoàng

- Các cơ quan Chính phủ và Quốc hội phối hợp thế nào trong việc xử lý vấn đề này, thưa ông?

Nguyên tắc Chính phủ gửi sang thì Quốc hội mới nghiên cứu. Chính phủ làm chưa xong, chưa gửi hồ sơ sang. Trong quá trình đó, hai bên vẫn phối hợp với nhau để đảm bảo chặt chẽ pháp lý.

Video: Ông Vũ Huy Hoàng về hưu vẫn bị cách chức: Quan chức Quốc hội lên tiếng

- Ban Bí thư giao cho Chính phủ và Quốc hội phải có căn cứ, thưa ông?

Ban Bí thư giao Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ nghiên cứu, tìm giải pháp nào cho phù hợp, đúng pháp luật. Ban Bí thư không giao phải thế này phải thế kia, mà giao trên cơ sở tính pháp lý để tham mưu chọn đảm bảo tính nghiêm minh.

- Quá trình xử lý có liên lạc với ông Vũ Huy Hoàng không?

Khi nào có quy trình xử lý hoặc kết quả thì mới liên hệ.

Video: Đề nghị kỷ luật cảnh cáo ông Vũ Huy Hoàng

Ngày 3/11/2016, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Cụ thể, sau khi xem xét báo của của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã kết luận, Ban cán sự đảng Bộ Công thương trong thời gian từ 2011 - 2016 đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm.

Ban cán sự đảng Bộ Công thương đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ và vi phạm Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Bộ Công thương.

Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm quy định về công tác cán bộ trong một số trường hợp không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, gây hậu quả nghiêm trọng.

Thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của pháp luật trong việc thẩm định, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; chưa kịp thời, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp quản lý; để xảy ra vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ.

Phạm Thịnh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin