Quá trình mọc răng và thay răng của con người diễn ra thế nào?

(VTC News) - Sau một thời gian nhất định, các răng sữa sẽ mất đi để nhường chỗ cho các răng vĩnh viễn mọc lên, trong đời người ai cũng phải trải qua giai đoạn này.

Nguồn: Brightside 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế