Quá trình dự báo thời tiết được thực hiện như thế nào?

Khoa học - Công nghệThứ Tư, 05/12/2018 07:48:00 +07:00

Dự báo thời tiết rất quan trọng trong đời sống và trong các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông... vậy quá trình dự báo thời tiết diễn ra thế nào?

Dự báo thời tiết là một ngành ứng dụng của khoa học và công nghệ để tiên đoán trạng thái và vị trí của bầu khí quyển trong tương lai gần. Loài người đã nỗ lực dự báo thời tiết một cách không chính thức từ nhiều thiên niên kỳ trước, và việc dự báo thời tiết một cách chính thức bắt đầu từ thế kỷ mười chín. 

(Nguồn: giadinhmoi.vn)
Bình luận
vtc.vn