Báo Điện tử VTC News

Loài quạ thông minh thế nào?

(VTC News) - Thí nghiệm của cá nhà khoa học Thụy Điển cho thấy, loài quạ rất thông minh và có thể thông minh hơn con người.

Video: Loài quạ thông minh hơn chúng ta tưởng (VTC14)

>>> Đọc thêm: Tâm sự với vật nuôi khiến bạn thông minh hơn

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO