PVC - Đông Đô: Cổ phiếu 'lau sàn', thua lỗ triền miên

Kinh tếThứ Bảy, 17/08/2019 21:57:00 +07:00

Chốt phiên giao dịch ngày 16/8, mã PFL của PVC - Đông Đô đứng mức 1.000 đồng/cổ phếu, trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục lỗ hơn 17 tỷ đồng trong nửa đầu 2019.

Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC - Đông Đô, mã PFL) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 với kết quả kém khả quan cùng hàng loạt ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, PVC - Đông Đô ghi nhận doanh thu thuần hơn 18 tỷ đồng, giảm 61,9% so với cùng kỳ 2018.

Nhờ giá vốn bán hàng giảm mạnh 63,8% nên lợi nhuận gộp đạt 0,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 0,4 tỷ đồng.

Nam-An-Khanh

 PVC - Đông Đô cũ là Công ty cổ phần bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam - doanh nghiệp từng đầu tư Dự án Nam An Khánh. 

Tuy nhiên, do chi phí tài chính tăng vượt bậc tới 280%, cùng chi phí bán hàng tăng 4,7% khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm 17,5 tỷ đồng.

Khép lại 6 tháng đầu năm 2019, PVC - Đông Đô lỗ hơn 17 tỷ đồng, tăng so với con số lỗ 14 tỷ theo báo cáo tự lập.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 16/8, mã PFL của PVC - Đông Đô đứng mức 1.100 đồng/cổ phiếu, giảm 9,1% so phiên liền trước. Dù có 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành nhưng vốn hóa thị trường chỉ ghi nhận mức 50 tỷ đồng.

PVC - Đông Đô là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam – doanh nghiệp “nát bét” dưới thời ông Trịnh Xuân Thanh.

Thời điểm hiện tại, PVC - Đông Đô đã cổ phần hóa nhưng PVC vẫn nắm giữ 34,8% vốn.

Tại báo cáo tài chính soát xét bán niên, cơ quan kiểm toán đã đưa ra hàng loạt những ý kiến ngoại trừ đối với doanh nghiệp.

Cụ thể, tại ngày 30/6, trên bảng cân đối kế toán của PVC - Đông Đô có ghi nhận khoản mục phải thu ngắn hạn khác bao gồm khoản phải thu từ Công ty cổ phần Hasky với số tiền 28,5 tỷ đồng.

Tại ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ 2019, PVC - Đông Đô đang làm việc với Hasky để thu hồi khoản phải thu này. Do đó, kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi và dự phòng khoản phải thu khó đòi cần trích lập dự phòng.

Báo cáo giữa niên độ 2019 của PVC - Đông Đô đang phản ánh số dư khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho dự án Nhiện điện Thái Bình 2 và Nhiệt điện Sông Hậu 1 với số tiền lần lượt là 6,3 tỷ đồng và 15,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các dự án này đang trong quá trình thực hiện theo hợp đồng và dự toán cho các dự án này vẫn đang trong quá trình xem xét điều chỉnh nên PVC - Đông Đô chưa đánh giá được có cần trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hay không.

Ngoài ra, số dư khoản mục tài sản dài hạn khác được PVC - Đông Đô trình bày trên báo cáo tài chính giữa niên độ 2019 bao gồm giá trị khoản đầu tư góp vốn của PFL vào dự án Dolphin Plaza với tổng giá trị góp vốn tại ngày 30/6/2019 là hơn 37 tỷ đồng.

Tại thời điểm phát hành báo cáo giữa niên độ 2019, dự án Dolphin Plaza chưa bán được hết các căn hộ và quyết toán để phân chia kết quả đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các bên liên quan.

Đồng thời, PVC - Đông Đô cũng chưa đánh giá được khoản đầu tư vào dự án này có cần trích lập dự phòng hay không.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtc.vn