Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Phúc khảo sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2015

(VTC News) – Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi  kỳ thi THPT quốc gia 2015, thí sinh có thể tiến hành xin phúc khảo nếu nhận thấy kết quả thi không chính xác.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2015 bằng cách bấm vào đây:
Xem kết quả thi THPT quốc gia 2015 miễn phí trên VTC News
Quy chế thi THPT quốc gia 2015 nêu rõ: Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định.


Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi THPT quốc gia 2015 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi THPT quốc gia 2015 

Phúc khảo bài thi tự luận

Việc phúc khảo mỗi bài thi tự luận do 2 cán bộ chấm thi thực hiện theo quy định và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh;

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:

Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo giống nhau thì giao bài thi cho Trưởng Ban Phúc khảo ký xác nhận điểm chính thức;

Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác;

Nếu kết quả của hai trong ba lần phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Nếu kết quả của cả ba lần chấm lệch nhau thì Trưởng Ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức rồi ký tên xác nhận;

Trong trường hợp điểm phúc khảo bài thi lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên đối với môn khoa học tự nhiên và từ 1,0 điểm trở lên đối với môn khoa học xã hội thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản) đối với các bài thi của thí sinh có sự điều chỉnh điểm. Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định;

Điểm phúc khảo sau khi đối thoại giữa hai cặp chấm và được Trưởng Ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt là điểm chính thức của bài thi.

Phá đường dây thi hộ tinh vi trong kỳ thi THPT Quốc gia


Phúc khảo bài thi trắc nghiệm

Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm của Ban Phúc khảo có thành phần tương tự như Tổ xử lý bài trắc nghiệm của Ban Chấm thi;

Điểm chấm lại của Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Báo cáo kết quả phúc khảo

Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng Ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và báo cáo, gửi dữ liệu cho Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Đồng thời, gửi dữ liệu các môn thi đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT được điều chỉnh điểm bài thi cho các sở Giáo dục và Đào tạo có thí sinh dự thi.Phạm Thịnh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN