• Zalo

Phụ nữ giống phần mềm máy tính

Truyện cười Thứ Hai, 28/09/2020 09:37:00 +07:00

Phụ nữ cũng như phần mềm máy tính, giao diện đẹp chưa chắc đã chạy ổn định.

Chạy ổn định chưa chắc đã xử lý thông minh. Xử lý thông minh chưa chắc dể bảo trì.

Phụ nữ giống phần mềm máy tính - 1

 

Mà nếu phần mềm có đủ yêu cầu trên thì chắc gì mua được. Mà dù có mua được, chắc gì đủ trình quản lý! Nếu đủ trình quản lý thì cũng luôn phập phòng lo mấy thằng hacker nó hack mất.

H.H (Sưu tầm)
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Đọc tiếp