Hiểm họa mang tên… cây chó đẻ

Hiểm họa mang tên… cây chó đẻ

Sợ chết, để phòng ngừa, hay để chữa trị cho bản thân và người thân, thay vì đến bệnh viện, nhiều người nuôi hy vọng vào các loại thảo dược.