Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Sẽ có hướng dẫn cụ thể việc từ chức

(VTC News) - Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề từ chức.

Sáng 1/11, trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) về vấn đề cán bộ, đảng viên không đủ uy tín cần từ chức theo tinh thần Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cho biết: "Từ chức là vấn đề mới. Đây là hình thức tự nguyện, nếu người được bổ nhiệm thấy rằng mình không đủ sức khoẻ, uy tín hoặc có vi phạm. Trong luật cán bộ công chức, có quy định 5 hình thức kỷ luật đối với cán bộ công chức".

Phó Thủ tướng cho rằng riêng với cán bộ đã có hình thức bãi nhiệm và miễn nhiệm. Nhưng pháp luật hiện nay chưa có quy định rõ về hình thức từ chức. 

"Sau khi có nghị quyết Trung ương 8, chúng tôi nghĩ rằng, Quốc hội, Chính phủ sẽ có cụ thể hoá ở những văn bản quy phạm pháp luật. Vấn đề từ chức không chỉ trong các cơ quan Chính phủ mà còn ở trong Đảng, hệ thống chính trị, mặt trận, đoàn thể, Quốc hội,....

Đây là vấn đề khá rộng, cần phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Chính phủ sẽ nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể", Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nói.

Pho Thu tuong Truong Hoa Binh: Se co huong dan cu the viec tu chuc hinh anh 1

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình. 

Phó Thủ tướng cũng khẳng định nếu cán bộ mắc vi phạm không chịu từ chức, cũng không vượt qua được vòng bỏ phiếu tín nhiệm, thì vẫn bị bãi nhiệm theo Luật định.

Người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, bị xử lý hành chính, kỷ luật Đảng theo đúng quy định.

Ngày 25/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.

Quy định này đưa ra 16 nội dung mà các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện và nghiêm khắc với bản thân, kiên quyết chống.

Video: Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Anh Trí

Trong số các nội dung phải gương mẫu đi đầu thực hiện, quy định đáng chú ý là việc các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

Trong số các nội dung phải nghiêm khắc với bản thân, kiên quyết chống, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải chống việc chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm.

Duy Thành
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU