Phó Thủ tướng: 'Thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỷ lệ thấp'

(VTC News) – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu đề ra, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỷ lệ thấp.

Báo cáo trước Quốc hội sáng 16/11 về công tác thanh tra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết nhiều nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội tập trung vào giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, công tác thanh tra và xây dựng ngành thanh tra.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo trước Quốc hội sáng 16/11.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo trước Quốc hội sáng 16/11.


Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết vẫn còn xảy ra nhiều vụ khiếu kiện đông người, nhất là liên quan đến đất đai, môi trường. Lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt các quy định của Luật Tiếp công dân.

“Công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu đề ra; thu hồi tài sản tham nhũng tuy có khá hơn nhưng vẫn đạt tỷ lệ thấp”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Ông Phúc cho biết, trong thời gian qua, ngành thanh tra đã tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; đã giải quyết xong 512/528 vụ việc, đạt tỷ lệ 97%.


“Rà soát 503 vụ việc tồn đọng khác, trong đó có 254 vụ việc đủ điều kiện chấm dứt thụ lý, 59 vụ việc đã có văn bản thông báo chấm dứt giải quyết. Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cơ bản thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định”, ông Phúc nói.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã giám sát hoạt động thanh tra, bảo đảm công tâm, khách quan, chính xác, đúng pháp luật; đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nhiều vi phạm, kịp thời chuyển những vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra theo đúng quy định.

“Ban hành Nghị định về thực hiện kết luận thanh tra, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện và đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm xử lý đến cùng kết luận thanh tra”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại một số địa bàn vẫn còn phức tạp.

“Đã xảy ra một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng; một số tổ chức nhen nhóm hình thành trái pháp luật; còn bị động trong xử lý một số trường hợp gây rối trật tự công cộng”, Phó Thủ tướng nói.

Để giải quyết những vấn đề này, Chính phủ đã đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng của đất nước. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ.
 
Hoàn thiện pháp luật về phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội . Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm.

“Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa; mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo từng tuyến, địa bàn, loại tội phạm; điều tra khám phá kịp thời các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Từng bước kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”, Phó Thủ tướng nói.


Phạm Thịnh

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU