Phó Chủ tịch Quốc hội: ‘Không được để dân phải đi lòng vòng gửi đơn thư’

(VTC News) - Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định nhiệm vụ của các ủy ban không được chồng chéo để người dân không phải đi lòng vòng gửi đơn thư khiếu kiện.

Ngày 23/2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân nguyện.
Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng công tác dân nguyện còn yếu. Liên quan đến tiếp dân, khiếu nại, giám sát thì đó là vai trò của Ban Dân nguyện.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ hơn để tránh chồng chéo về nhiệm vụ, chức năng cũng như thể hiện được Ban Dân nguyện là cơ quan trực thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện.

Để tránh chồng chéo về nhiệm vụ tiếp công dân của Ban Dân nguyện, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nêu vấn đề hiện nay các ủy ban đều có chức năng tiếp dân chứ không chỉ mỗi Ban Dân nguyện. Vì vậy, ông Sơn đề nghị phải có quy định cụ thể về việc này.

“Không được để dân phải đi lòng vòng, hứa dân đến mà không tiếp là không được”, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn.

Cũng đồng tình với quan điểm này, ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy Văn hóa, giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng cho rằng nội dung tiếp công dân cần phải làm rõ trong dự thảo để không dẫn đến tình trạng chồng chéo.

Ông Đào Trọng Thi đề xuất chia theo lĩnh vực. Những nội dung công việc thuộc Ban Dân nguyện phụ trách thì xử lý còn đơn thư thuộc lĩnh vực của Ban nào thì giao cho Ban đó xử lý.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý cho  biết, so với Nghị quyết hiện hành, dự thảo quy định thành lập thêm 1 vụ mới để tham mưu, giúp việc cho Ban Dân nguyện trên cơ sở tách Vụ Dân nguyện hiện hành thành 2 vụ là Vụ Dân nguyện và Vụ Tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Ban soạn thảo cho rằng, việc tách ra làm 2 vụ trên để đảm nhiệm 2 lĩnh vực hoạt động của Ban Dân nguyện và việc tách Vụ Dân nguyện thành 2 Vụ về cơ bản không tăng thêm biên chế.

Tuy nhiên, nhiều thành viên Thường vụ Quốc hội không đồng tình với đề nghị lập Vụ Tiếp công dân và xử lý đơn thư từ việc tách Vụ Dân nguyện của Ban Dân nguyện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho rằng không nên tách Vụ mà có thể nghiên cứu chia tổ để giải quyết công việc.

“Muốn dân nguyện phải tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo mà tách ra rồi chuyển cho nhau lại mệt. Chỉ cần một Vụ trưởng và 2 Vụ phó điều phối”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Những phát ngôn ấn tượng của các đại biểu Quốc hội
Minh Đức
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN