• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Philippines vật lộn trong 'đại hồng thủy'

Đám đông cùng nhau vượt lũ đến nơi khô ráo ở khu vực Marikina, phía Đông Manila

Đám đông cùng nhau vượt lũ đến nơi khô ráo ở khu vực Marikina, phía Đông Manila

Người đàn ông lội qua con đường ngập đến hơn nửa người ở thủ đô Manila

Người đàn ông lội qua con đường ngập đến hơn nửa người ở thủ đô Manila

Người dân nhìn cảnh nước sông Marikina đang dâng lên từng giờ

Người dân nhìn cảnh nước sông Marikina đang dâng lên từng giờ

Nhà thờ được trưng dụng làm nơi sơ tán cho những người dân trong khu vực ngập lụt

Nhà thờ được trưng dụng làm nơi sơ tán cho những người dân trong khu vực ngập lụt

Nhà thờ được trưng dụng làm nơi sơ tán cho những người dân trong khu vực ngập lụt

Nhà thờ được trưng dụng làm nơi sơ tán cho những người dân trong khu vực ngập lụt

Những chiếc bè tạm của người dân Manila dùng di chuyển trên phố ngày lũ

Những chiếc bè tạm của người dân Manila dùng di chuyển trên phố ngày lũ

Những chiếc bè tạm của người dân Manila dùng di chuyển trên phố ngày lũ

Những chiếc bè tạm của người dân Manila dùng di chuyển trên phố ngày lũ

Những chiếc bè tạm của người dân Manila dùng di chuyển trên phố ngày lũ

Những chiếc bè tạm của người dân Manila dùng di chuyển trên phố ngày lũ

Những chiếc bè tạm của người dân Manila dùng di chuyển trên phố ngày lũ

Những chiếc bè tạm của người dân Manila dùng di chuyển trên phố ngày lũ

Các phương tiện gần như biến mất trong biển nước Manila

Các phương tiện gần như biến mất trong biển nước Manila

Các phương tiện gần như biến mất trong biển nước Manila

Các phương tiện gần như biến mất trong biển nước Manila

Các phương tiện gần như biến mất trong biển nước Manila

Các phương tiện gần như biến mất trong biển nước Manila

Đội cứu hộ thành phố làm việc trong mùa nước lũ

Đội cứu hộ thành phố làm việc trong mùa nước lũ

Các phương tiện gần như biến mất trong biển nước Manila

Các phương tiện gần như biến mất trong biển nước Manila

Người dân loay hoay trong cơn lũ

Người dân loay hoay trong cơn lũ

Người dân loay hoay trong cơn lũ

Người dân loay hoay trong cơn lũ

Người dân loay hoay trong cơn lũ

Người dân loay hoay trong cơn lũ

Người dân di chuyển ven đường cao tốc đến điểm không bị lụt

Người dân di chuyển ven đường cao tốc đến điểm không bị lụt

Người dân di chuyển ven đường cao tốc đến điểm không bị lụt

Người dân di chuyển ven đường cao tốc đến điểm không bị lụt

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất