Báo Điện tử VTC News

Phiên họp 15 Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng

Trong phiên họp 15 Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ ngành, các địa phương, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ với nhau khẩn trương kết luận điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật.

 Nguồn: https://vtc.com.vn

VTC News
Chủ đề:
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU