Phí trông xe tại Hà Nội tăng từ 14/12

(VTC News) - Chiều 4/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí.

Theo đó, kể từ ngày 14/12/2013, mức thu phí gửi xe đạp (kể cả xe đạp điện) bên ngoài các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại ban ngày tăng từ 1.000 đồng lên 2.000 đồng/lượt, ban đêm từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng/lượt, cả ngày và đêm là 4.000 đồng/lượt.
Từ 14/12, phí trông xe tại Hà Nội sẽ tăng lên 

Từ 14/12, phí trông xe tại Hà Nội sẽ tăng lên 

Mức thu phí với xe máy (ngoài các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại) ban ngày đã tăng từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng/lượt, ban đêm từ 3.000 lên 5.000 đồng/lượt.


Đối với xe máy gửi theo tháng tăng từ 45.000 đồng lên 70.000 đồng.

Xe đạp, xe máy gửi bên trong các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại áp dụng mức thu như sau: Phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện) ban ngày là 2.000 đồng/xe/lượt, ban đêm là 3.000 đồng/xe/lượt, cả ngày và đêm 4.000 đồng/xe/lượt, theo tháng 40.000 đồng/xe/tháng.

Phí trông giữ xe máy ban ngày 5.000 đồng/xe/lượt, ban đêm 6.000 đồng/xe/lượt, cả ngày và đêm 10.000 đồng/xe/lượt, theo tháng 100.000 đồng/xe/tháng.

Ngọc Lan

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN