Phí ô tô ly kỳ ký

Xứ ta, ở thủ đô và ở TPHCM hoa lệ, đi xe ô tô dứt khoát là chậm hơn xe máy, xe đạp. Bởi vì đường xá quá chật. Nếu anh là người đi ô tô, lẽ tất nhiên dĩ nhiên là anh muốn có đường to hơn, rộng hơn, nhiều đường hơn. Tuy nhiên, có người lại không nghĩ thế. Họ nghĩ rằng, tại có nhiều ô tô quá, cho nên đường xá bị chật. Thì đấy, ngày xưa khi các bác chưa mua ô tô, nhà em đi đâu cũng thênh thang, có sao đâu.

 

Tôi đoán rằng, trong bộ máy quản lý tham mưu cho người đề ra thu phí, có nhiều người nghĩ theo kiểu “tuy nhiên” trên đây, cho nên vào một ngày xấu trời, mây đen vần vũ, bỗng nhiên có chủ trương thu phí ô tô ban ra. Thu phí có phải để hạn chế ô tô đâu, mà là cổ vũ lòng yêu nước. Mỗi năm thu về sáu ngàn tỷ, mang đống bạc đó đi làm đường, qua vài năm, đường sẽ thông thoáng thôi. Đó là ý kiến người thu phí như vậy.


   

 

 

Nhưng người nghe đâu có không nghĩ. Người mua xe ô tô dĩ nhiên không phải là người dân nghèo rồi. Nhưng trong số mua ô tô, sẽ có người ở “chiếu dưới” không chịu được cái chuyện nộp phí, thế là phải bán xe, bán thì lại có người mua. Cái xe ấy có bị phá hủy đi đâu, mà bảo hạn chế cho ít xe chạy trên đường. À, có đấy, những người định mua thì sẽ hoãn lại. Hoãn lại thì các doanh nghiệp lắp ráp và bán ô tô sẽ chết. Không hiểu nền kinh tế khi giảm cầu thì phát triển cái gì. Sau khủng hoảng tài chính năm 2001, các nước Âu - Bắc Mỹ phát tiền cho dân kích thích mua hàng. Còn ở ta thì kích thích dân không mua gì. Tựu trung lại, chuyện “chén” anh đi ô tô ở phía dưới lớp trung lưu, là không hay ho gì rồi.

 

Các anh đề ra chủ trương thu phí, dĩ nhiên là các anh ấy ở lớp trên trung lưu, coi chuyện thu phí chả đáng gì. Vậy thì ở đây, các anh ấy độc quyền yêu nước. Tôi không có xe, không can sự vào tầng trung lưu lớp dưới, tôi cũng bất bình khi nghe lý luận về lòng yêu nước của các anh. Té ra, cái việc không có đường thì các anh không nhận là lỗi quy hoạch, là lỗi quản lý, các anh đổ dồn vào đầu dân cả. Rồi lý luận lung tung động chạm đến lòng yêu nước. Điều đó khó nghe làm sao. Tôi không có xe, không được đóng phí, để các anh có xe ô tô yêu nước đóng phí 10 năm nữa, đường thông thoáng rồi, tôi mới mua xe, hóa ra tôi lợi dụng các anh ấy, kiên trì mai phục để các anh ô tô đóng tiền làm đường cho tôi à? Tôi nhất quyết không thích điều đó.

 

Phí ô tô thì nước nào có ô tô chạy đều có cả. Nước ta cũng đã có. Họ chỉ có không thêm nếm để phí chồng phí thôi. Mà họ cũng không lý luận chuyện đóng phí thêm là yêu nước… thêm.

Xuân Hưng

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN