Phì cười xem Phương Thanh vẽ râu giả trai

Phương Thanh đã xuất hiện trên sân khấu ĐÔ NITE với tạo hình không thể chuẩn men hơn.

Phương Thanh đã xuất hiện trên sân khấu ĐÔ NITE với tạo hình không thể chuẩn men hơn.

Phương Thanh biểu diễn catwalk cùng các người mẫu một cách tự tin.

Phương Thanh biểu diễn catwalk cùng các người mẫu một cách tự tin.

Mọi người đều hết sức thích thú với tạo hình của Phương Thanh với vai trò người mẫu.

Mọi người đều hết sức thích thú với tạo hình của Phương Thanh với vai trò người mẫu.

 

 

Ca sỹ Vy Oanh cũng tham gia chương trình.

Ca sỹ Vy Oanh cũng tham gia chương trình.

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh các người mẫu trong ĐÔ NITE:

Hình ảnh các người mẫu trong ĐÔ NITE:

 

 

 

 

Ca sỹ Phương Vy

Ca sỹ Phương Vy

 

 

Ca sỹ Kyo York

Ca sỹ Kyo York

 

 

 

 

Ca sỹ Anh Tuấn

Ca sỹ Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

   
Phương Thanh đã xuất hiện trên sân khấu ĐÔ NITE với tạo hình không thể chuẩn men hơn.

Phương Thanh đã xuất hiện trên sân khấu ĐÔ NITE với tạo hình không thể chuẩn men hơn.

Phương Thanh biểu diễn catwalk cùng các người mẫu một cách tự tin.

Phương Thanh biểu diễn catwalk cùng các người mẫu một cách tự tin.

Mọi người đều hết sức thích thú với tạo hình của Phương Thanh với vai trò người mẫu.

Mọi người đều hết sức thích thú với tạo hình của Phương Thanh với vai trò người mẫu.

 

 

Ca sỹ Vy Oanh cũng tham gia chương trình.

Ca sỹ Vy Oanh cũng tham gia chương trình.

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh các người mẫu trong ĐÔ NITE:

Hình ảnh các người mẫu trong ĐÔ NITE:

 

 

 

 

Ca sỹ Phương Vy

Ca sỹ Phương Vy

 

 

Ca sỹ Kyo York

Ca sỹ Kyo York

 

 

 

 

Ca sỹ Anh Tuấn

Ca sỹ Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

   
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN