Phí cầu đường ở châu Âu: Rẻ gần như cho

(VTC News) - Rất nhiều nước châu Âu gần như miễn phí cầu đường cho người dân, điều này trực tiếp tác động tới sự phát triển giao thông liên quốc gia của lục địa già.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế