Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng

Chính trịThứ Tư, 03/08/2022 21:15:35 +07:00

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Phan Văn Đa vì lý do sức khỏe.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng - 1

Ông Phan Văn Đa.

Theo đó, ông Phan Văn Đa được Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 vì lý do sức khỏe.

Trước đó, ngày 7/7, tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 100% đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Phan Văn Đa.

Ông Phan Văn Đa sinh năm 1964, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp Chính trị.

Tháng 6/2015, khi đang làm Giám đốc Sở KH-ĐT Lâm Đồng, ông được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VIII bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tiếp đó, ông tái cử chức vụ này trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, vì lý do sức khỏe, ông Đa không thể đảm đương công việc.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtc.vn