• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Phát hoảng khi lợn cưng phát tướng thành lợn thịt

Chú lợn được mua từ giữa năm 2014

Chú lợn được mua từ giữa năm 2014

Người bán hàng cam kết đây là lợn cảnh, không bao giờ lớn quá 19kg

Người bán hàng cam kết đây là lợn cảnh, không bao giờ lớn quá 19kg

Thế nhưng sau 1 năm được cô chủ chăm sóc chu đáo

Thế nhưng sau 1 năm được cô chủ chăm sóc chu đáo

Chú lợn được nói là giống Thái Lan này tăng đến 90kg, to như lợn thịt bình thường

Chú lợn được nói là giống Thái Lan này tăng đến 90kg, to như lợn thịt bình thường

Mặc dù khá cồng kềnh nhưng chú vẫn được chủ nhân vào nhiều người yêu mến

Mặc dù khá cồng kềnh nhưng chú vẫn được chủ nhân vào nhiều người yêu mến

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất