Phát hiện một giáo viên tiếng Pháp không biết tiếng Pháp

(VTC News) - Một giáo viên tiếng Pháp vừa bị phát hiện là không hề biết tiếng Pháp, nhưng vẫn được cho đứng lớp giảng dạy.

Giáo viên tiếng Anh đương nhiên phải biết tiếng Anh, giáo viên tiếng Pháp chắc chắn phải biết tiếng Pháp. Điều tưởng như chân lý, không thể thay đổi được này hóa ra lại không hoàn toàn chính xác. 

Một giáo viên tiếng Pháp vừa bị phát hiện là không hề biết tiếng Pháp, nhưng vẫn được cho đứng lớp giảng dạy. Điều lạ là chuyện này không phải ở một nước nghèo nàn, lạc hậu nào mà lại xảy ra ở nước Mỹ.

Nguồn: VTC14

Vũ Nguyên
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN