Phát hiện loại cá khô ăn thơm ngon, tẩm đẫm hóa chất diệt ruồi

Những con cá khô sực nức mùi tanh của cá, nhưng không bao giờ bị ruồi bâu, do được tẩm đẫm hóa chất diệt ruồi, nhặng trước khi chế biến, phơi khô đem bán.

 

ANTV

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng