Phát hiện còn 637 tỉ đồng của Vũ “nhôm” tại Ngân hàng Đông Á

Ngân hàng Đông Á xác nhận tổng số vốn mà Vũ “nhôm” và Công ty Bắc Nam 79 sở hữu là khoảng 637 tỷ đồng.

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao