Phát hiện còn 637 tỉ đồng của Vũ “nhôm” tại Ngân hàng Đông Á

Ngân hàng Đông Á xác nhận tổng số vốn mà Vũ “nhôm” và Công ty Bắc Nam 79 sở hữu là khoảng 637 tỷ đồng.

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO