Phát hành bộ tem chào mừng Đại hội Đảng XI

Ngày 5/1/2011, tại Bưu Điện Hà Nội (75 Đinh Tiên Hoàng), Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn VNPT, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam đã phối hợp tổ chức phát hành bộ tem đặc biệt "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI".
 Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng XI (ảnh: cpv.org.vn)
Qua 81 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành 10 kỳ Đại hội.
Đại hội lần thứ XI của Đảng được tổ chức vào năm 2011 có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong bối cảnh nước ta đang vươn lên mạnh mẽ và hội nhập quốc tế.
Hướng về Đại hội lần thứ XI của Đảng, hơn 80 triệu trái tim vững lòng tin vào Đảng, đã và sẽ chèo lái con thuyền Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước.
Hoà trong không khí sôi động mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng Đại hội, Bộ Thông tin & Truyền thông phát hành bộ tem đặc biệt "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI”.
Bộ tem "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI" mang mã số 1002, gồm 01 mẫu tem, giá mặt 2000đ. Tem do các họa sĩ Trần Thế Vinh và Vũ Kim Liên thiết kế, được in ốp-sét nhiều màu trên giấy tiêu chuẩn, có kích thước 32 x 43 mm.
Hình ảnh trên tem thể hiện tinh thần Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI với nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ đề ra tầm nhìn, đường lối, và chiến lược đưa đất nước ta hội nhập và phát triển.
Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN