Phát động Cuộc thi Tìm hiểu về lịch sử truyền thống ngành Thanh tra

Ngày 7/7, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức buổi họp báo phát động Cuộc thi Tìm hiểu về lịch sử truyền thống ngành Thanh tra và Báo chí toàn quốc viết về ngành Thanh tra.

Năm 2015, là năm quan trọng đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thanh tra. Chào đón sự kiện quan trọng này, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về lịch sử truyền thống ngành Thanh tra và cuộc thi Báo chí toàn quốc viết về ngành Thanh tra.

Các tác phẩm báo chí tham dự là những tác phẩm tập trung phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Những thành tựu và đóng góp của ngành Thanh tra cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 70 năm qua.

              Toàn cảnh lễ phát động 

Toàn cảnh lễ phát động 


Bên cạnh đó, các bài viết phản ánh những sự kiện, hoạt động nổi bật của ngành Thanh tra, những tấm gương điển hình trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng. Những phát hiện đặc sắc về lịch sử và truyền thống vẻ vang của ngành Thanh tra.

Đối tượng dự thi của Cuộc thi Tìm hiểu về lịch sử truyền thống ngành Thanh tra bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, thành viên Tổ thư ký và cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.

Thời gian nhận bài thi từ 15/08/2015 đến 15/09/2015. Các tác phẩm dự thi của cả hai cuộc thi đều được gửi về Báo Thanh tra, địa chỉ: số 100, Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0437282019. Email:thukybientap@thanhtra.com.vn.

Nguồn: Báo Tài nguyên Môi trường
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN