• Zalo

Hàng đặc biệt của nhà nước được công an bảo vệ như thế nào?

Pháp luật Chủ Nhật, 31/12/2017 07:49:00 +07:00

Mỗi chuyến hàng có hai xe hộ tống, mỗi xe trong đoàn có ít nhất hai cảnh sát đi theo bảo vệ.

Bộ Công an vừa ban hành Dự thảo Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ.

Theo đó, đơn vị cảnh sát nhân dân trực thuộc Bộ Công an có trách nhiệm vũ trang bảo vệ các chuyến vận chuyển hàng đặc biệt do các cơ quan quản lý hàng đặc biệt ở trung ương yêu cầu.

Cảnh sát cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm vũ trang bảo vệ các chuyến vận chuyển hàng đặc biệt do các cơ quan quản lý hàng đặc biệt ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu.

2_58814

Ảnh minh họa. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt bao gồm: các lực lượng nghiệp vụ khác thuộc công an nhân dân; dân quân tự vệ tại các địa bàn trên tuyến vận chuyển; cơ quan trực tiếp quản lý, bảo quản hàng đặc biệt; người điều khiển phương tiện và cán bộ, nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển.

Phương tiện vận chuyển hàng đặc biệt 

Theo dự thảo, mỗi chuyến vận chuyển hàng đặc biệt trên đường bộ phải có hai xe hộ tống bảo vệ, trong đó một xe dẫn đầu và một xe đi cuối xe hoặc đoàn xe vận chuyển hàng đặc biệt.

Trường hợp vận chuyển hàng đặc biệt trên một xe chuyên dùng đi trong thành phố, thị xã hoặc thực hiện đồng thời nhiều đoàn vận chuyển hàng đặc biệt trong cùng một thời gian mà cơ quan trực tiếp quản lý hàng đặc biệt có yêu cầu thì thủ trưởng đơn vị cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ vận chuyển căn cứ tình hình thực tế, trao đổi, thống nhất với thủ trưởng cơ quan có yêu cầu về việc bố trí số lượng xe hộ tống đối với mỗi đoàn vận chuyển hàng đặc biệt.

Phương tiện vận chuyển hàng đặc biệt trên đường sắt phải bố trí các dụng cụ, vật liệu cần thiết để gia cố, bảo vệ các container chứa hàng đặc biệt được ổn định, vững chắc và an toàn trên đường vận chuyển.

Số người bảo vệ

Theo dự thảo, việc bảo vệ hàng đặc biệt phải bảo đảm ít nhất hai cán bộ, chiến sĩ cảnh sát thường xuyên làm nhiệm vụ trên mỗi xe chở hàng, xe hộ tống, toa xe đường sắt hoặc trên mỗi phương tiện vận tải đường thủy nội địa, đường hàng không.

Video: Cảnh sát bảo vệ kể chuyện về những chuyến hàng đặc biệt

Các chuyến vận chuyển nhiều ngày trên phương tiện đường sắt cần được bố trí cán bộ, chiến sĩ bảo vệ theo các ca làm nhiệm vụ và phải bảo đảm thời gian theo quy định của pháp luật về lao động.

Trong quá trình vận chuyển, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát bảo vệ hàng đặc biệt được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp để bảo vệ hàng đặc biệt.

Việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ.

Dự thảo nếu được thông qua sẽ có hiệu lực trong năm 2018.

Hàng đặc biệt là tiền mặt (tiền đồng Việt Nam), giấy tờ có giá (trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, công trái và các loại giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật) trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước; tài sản quý (vàng, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ tiền mặt và các loại tài sản quý khác) trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu nhà nước.

>>> Đọc thêm: Hàng trăm cảnh sát bảo vệ chợ Viềng 'mua may bán rủi'

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục