Trộm chó bị dân vây bắt nhục nhã

Trộm chó bị dân vây bắt nhục nhã

Thấy con chó đang nằm bên vệ đường, Mạnh và Thảo dùng dây thòng lọng thít cổ rồi ôm chó bỏ chạy. Tuy nhiên, một trong hai đối tượng bị dân bao vây, bắt gọn