Bắt giam nguyên giám đốc Eximbank Sài Gòn

Bắt giam nguyên giám đốc Eximbank Sài Gòn

Duyệt cho công ty Gia Phát Thành vay vốn mà không có tài sản đảm bảo đúng quy định, nguyên giám đốc Huỳnh Thị Trinh cùng cấp dưới đã gây thiệt hại 160 tỉ đồng