Phần mềm ‘cấy não’ cho robot tình dục

Harmony AI là phần mềm giúp cho robot tình dục có khả năng tư duy và thể hiện cảm xúc như con người.

Phần mềm cấy não cho robots tình dục

Bình luận

Tin giá vàng

Bảo vệ người tiêu dùng

Chính sách thuế và cuộc sống