Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học không có tư cách pháp nhân độc lập

Giáo dụcThứ Năm, 01/11/2018 17:56:00 +07:00

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học không có tư cách pháp nhân độc lập, đóng ở tỉnh, thành phố khác với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục đại học, chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt phân hiệu.

Chiều 1/11, trong phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (Long An) đặt câu hỏi: "Thông tư 08 năm 2014 của Bộ GD&ĐT quy định phân hiệu của đại học có con dấu và tài khoản riêng thì có mâu thuẫn với quy định của Luật Giáo dục Đại học về phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học không có tư cách pháp nhân hay không?

Có trái với khẳng định trong báo cáo của Bộ là đã quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học phù hợp với định hướng của Nghị quyết 29, Nghị quyết 19 không?"

nguyen-tuan-anh 4

 Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn đại biểu tỉnh Long An.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, các quy định này không mâu thuẫn nhau và không trái với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học theo định hướng của Nghị quyết số 29 và Nghị quyết số 19.

Theo Điều 74, Bộ Luật Dân sự, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi đảm bảo 4 điều kiện: Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này; có tài sản độc lập với các nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó và Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Bộ trưởng Nhạ cũng chỉ rõ rằng, theo Điều 21, Luật Giáo dục Đại học thì phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học thuộc cơ cấu tổ chức và chịu sự quản lý, điều hành của cơ sở giáo dục đại học.

Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học không có tư cách pháp nhân độc lập, đóng ở tỉnh, thành phố khác với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục đại học, chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt phân hiệu.

Nhieu-chat-van-quoc-hoi-12-1540944773-182-width540height366

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ giải trình tại Quốc hội.

Theo Khoản 5 Thông tư 08 năm 2014 của Bộ GD&ĐT thì phân hiệu của đại học vùng có con dấu và tài khoản riêng nhưng không có tư cách pháp nhân, vì phân hiệu của đại học vùng là một đơn vị thuộc đại học vùng, chịu sự quản lý của đại học vùng, không có tài sản độc lập với đại học vùng; không nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. 

Vì vậy, phân hiệu của đại học vùng chưa đáp ứng đủ 4 điều kiện để trở thành pháp nhân theo quy định tại Điều 74, Bộ Luật Dân sự. Như vậy, quy định của Thông tư 08 phù hợp với Quy định của Luật Giáo dục Đại học.

"Vì chỉ là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của đại học/trường đại học (không phải là cơ sở giáo dục đại học độc lập) nên trong Quy hoạch mạng lưới các trường đại học hiện hành theo QĐ37/2013/TTgCP không quy định đối với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học", Bộ trưởng Nhạ khẳng định.

>>> Đọc thêm: Lãng phí sách giáo khoa, Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm

MINH ĐỨC - ANH THƯ
Bình luận
vtc.vn