Phận đời lay lắt nơi đất khách của nạn nhân buôn người

VideoThứ Sáu, 07/10/2016 07:29:00 +07:00

Trong số những nạn nhân của đường dây buôn người, nhóm phóng viên VTC1 đã gặp nhiều người vì mất hết giấy tờ nên không thể trở về Việt Nam.

Họ buộc phải sống lay lắt nơi đất khách và không nguôi khao khát được trở về quê hương.

VTC1
Bình luận
vtc.vn