Petrolimex: Lãi giảm, nợ cao gấp 4 lần vốn chủ sở hữu

Kinh tếChủ Nhật, 17/08/2014 04:21:00 +07:00

(VTC News) – Lợi nhuận sau thuế quý 2 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sụt giảm nhẹ trong khi nợ phải trả cao gấp 4 lần vốn chủ sở hữu.

(VTC News) – Lợi nhuận sau thuế quý 2 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sụt giảm nhẹ trong khi nợ phải trả cao gấp 4 lần vốn chủ sở hữu.

Lợi nhuận giảm sút

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 416 tỷ đồng, giảm 21 tỷ đồng, tương ứng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 672 tỷ đồng.

Trong quý 2, Petrolimex đạt 55.653 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 7.502 tỷ đồng, tương ứng 16% so với quý 2/2013; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 106.143 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán đạt 53.119 tỷ đồng, tăng 7.586 tỷ đồng, tương ứng 16,63% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tăng chậm hơn giá vốn nên lợi nhuận gộp của Petrolimex đi lùi. Lợi nhuận gốp quý 2 đạt 2.454 tỷ đồng, giảm 85 tỷ đồng, tương đương 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 4.252 tỷ đồng.

petrolimex
Nợ phải trả của Petrolimex cao gấp 4 lần vốn chủ sở hữu 


Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm, chi phí bán hàng lại tăng. Doanh thu tài chính đạt 205 tỷ đồng, giảm so với con số 226 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 162 tỷ đồng, tương đương 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vì vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 2 chỉ đạt 306 tỷ đồng, giảm 139 tỷ đồng, tương ứng 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên do trong kỳ, lợi nhuận khác và lãi trong công ty liên kết, liên doanh tăng nên tốc độ giảm của lợi nhuận trước thuế và sau thuế được hạn chế hơn.

Cụ thể, lợi nhuận khác trong kỳ đạt 119 tỷ đồng, tăng 39 tỷ đồng, tương ứng 48,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi từ liên doanh, liên kết đạt 94 tỷ đồng, tăng 55 tỷ đồng, tương đương 141% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 519 tỷ đồng, giảm 45 tỷ đồng, tương ứng 8% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 856 tỷ đồng.

Trong lợi nhuận hợp nhất trước thuế, hoạt động kinh doanh xăng dầu mang về cho Petrolimex khoản lãi gần 260 tỷ đồng. Lãitừ kinh doanh dầu mỡ nhờ đạt 346 tỷ đồng, kinh doanh gas đạt 62 tỷ đồng, dịch vụ vân tải đạt 88 tỷ đồng và dịch vụ ngân hàng bảo hiểm đạt 74 tỷ đồng.

Như vậy, kinh doanh từ mặt hàng dầu mỡ nhờn của Petrolimex đang đạt lợi nhuận cao nhất do mặt hàng này hầu như không phải chịu tác động của các đợt điều chỉnh giá. 

Nợ gấp 4 lần vốn chủ sở hữu

Petrolimex là một trong những Tập đoàn sở hữu khoản nợ “khủng”. Tính tới thời điểm 30/6, nợ phải trả của Petrolimex là 49.503 tỷ đồng. Trong đó, đa phần là nợ ngắn hạn. Chỉ tiêu này đạt 44.784 tỷ đồng. Nợ dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ “chỉ” 4.720 tỷ đồng.

Trong kỳ, Petrolimex gia tăng khoản nợ ngắn hạn và giảm nợ dài hạn. Cụ thể, nợ ngắn hạn tăng 8.105 tỷ đồng, tương ứng 22%, nợ dài hạn giảm 441 tỷ đồng, tương ứng 8,5% so với thời điểm đầu năm nay.

Có thể thấy, nợ phải trả của Petrolimex là con số rất lớn, cao gấp 4 lần vốn chủ sở hữu của Tập đoàn. Tới cuối quý 2, vốn chủ sở hữu của Petrolimex đạt 11.911 tỷ đồng, tăng 1.021 tỷ đồng, tương ứng 8% so với thời điểm đầu năm nay.

Sở hữu khoản nợ khủng nên chi phí tài chính của Petrolimex đứng ở mức cao ngất ngưởng. Chỉ tiêu này quý 2/2014 là 535 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 6 tháng đạt 757 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay quý 2 và 6 tháng lần lượt là 163 tỷ đồng và 346 tỷ đồng.

Trong chi phí tài chính, điểm đáng chú ý chính là lỗ từ ngoại tệ. Cụ thể, trong 6 tháng, lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện là 163 tỷ đồng, lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là 206 tỷ đồng. Cả hai khoản này đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuối kỳ, số dư tiền của Petrolimex đạt 3.376 tỷ đồng, ít biến động so với đầu năm.

Bảo Linh

Bình luận
vtc.vn