Ông Võ Văn Thưởng: Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị

Thời sựThứ Ba, 15/10/2019 21:41:00 +07:00

Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị, đấu tranh với những luận điệu sai trái.

Chiều 15/10, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn; ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm phó trưởng đoàn, đã làm việc với lãnh đạo Đài TNVN (VOV) để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 của VOV.

vov 1

 Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Đài TNVN về phòng chống tham nhũng.

Tham gia buổi làm việc, về phía Đài TNVN có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ, các Phó Tổng giám đốc và lãnh đạo các đơn vị của Đài.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Võ Văn Thưởng tại Đài TNVN, trong các ngày 22, 23/8/2019, tổ giúp việc của đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo, đại diện 24 đơn vị của Đài để trao đổi, nắm tình hình kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019.

Đoàn công tác cho rằng, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng của Đảng ủy Đài TNVN đã bám sát đề cương hướng dẫn của Đoàn công tác. Nội dung báo cáo thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, cấp ủy các cấp Đài TNVN đối với công tác phòng chống tham nhũng và kết quả các mặt công tác phòng chống tham nhũng của Đài TNVN trong 6 tháng đầu năm 2019.

vov 2

Ông Võ Văn Thưởng kết luận buổi làm việc. 

Kết luận buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ghi nhận những nỗ lực của Đài TNVN trong công tác phòng chống tham nhũng.

Đảng ủy, lãnh đạo Đài đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng và ban hành những kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, chú ý việc phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Chính vì có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nên ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của tập thể Đảng ủy, thường trực Đảng ủy, Ban lãnh đạo đối với công tác này rất đáng ghi nhận, thể hiện qua các văn bản, nghị quyết, quy chế phục vụ công tác phòng chống tham nhũng.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đối với công tác phòng chống tham nhũng của Đài được quan tâm thực hiện và xác định là công việc quan trọng. Ban Thường vụ, Đảng ủy và lãnh đạo Đài đã bố trí, dành thời gian để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác này ở một số đơn vị trực thuộc.

Ông Võ Văn Thưởng đánh giá, ở vị trí một cơ quan báo chí chính trị chủ lực, Đài TNVN đã làm rất tốt công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng.

Đài đã phát huy được lợi thế của Đài phát thanh quốc gia, một cơ quan báo chí đa phương tiện, làm cho công tác tuyên truyền đạt hiệu quả tốt. Đài đã tập trung thông tin tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về xây dựng Đảng, đặc biệt các quy định liên quan đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, của người đứng đầu, của các vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đài cũng đã đẩy mạnh tuyến tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực một cách nhanh nhạy, kịp thời, xuất sắc, thể hiện qua rất nhiều giải thưởng báo chí quốc gia, giải thưởng của các bộ ngành… Những tác phẩm đoạt giải phần lớn là những bài đề cập đến những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm với những góc nhìn toàn diện, có tính chiến đấu cao, không chỉ phê phán mà còn gợi mở những vấn đề để hoàn thiện, để làm tốt hơn.

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ cũng được Đài đặc biệt quan tâm, nhất là việc chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định mới về chế độ định mức, tiêu chuẩn phù hợp với các quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của Đài.

Ông Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh đến 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Đài cần triển khai để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới, cả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Đài và hoạt động tuyên truyền.

vov 3 3

 Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Võ Văn Thưởng nêu rõ: “Đối với cơ quan báo chí như Đài TNVN, chúng ta đang thực hiện kép 2 nhiệm vụ. Một là lo cho công tác phòng chống tham nhũng nói chung và lo cho việc của Đài. Tôi đề nghị các đồng chí phải tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ đảng viên, phóng viên, biên tập viên về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Trong việc tuyên truyền này, chúng ta phải quán triệt để cán bộ, đảng viên và biên tập viên nắm chắc”.

Với vai trò của một cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, Nhà nước, ông Võ Văn Thưởng lưu ý Đài TNVN tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng ở tất cả các cấp, các khâu, các địa bàn.

Phòng chống tham nhũng đòi hỏi sự tỉnh táo, tính chiến đấu của từng phóng viên, đảng viên. Mỗi bài báo phải căn cứ vào chứng cứ khách quan, dựa trên pháp luật, với những lý luận sắc bén, không để cảm xúc chi phối. Không cố tình làm giảm nhẹ nhưng cũng không đẩy lên quá bản chất vấn đề”, ông Võ Văn Thưởng nêu rõ. Đặc biệt, đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của chế độ, đấu tranh phản bác lại những luận điệu sai trái.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, Đài TNVN đặc biệt coi trọng công tác phòng chống tham nhũng trên cả mặt trận thông tin tuyên truyền và trong công tác điều hành của Đài. Đài TNVN xin tiếp thu nghiêm túc nhưng góp ý, chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng và đoàn công tác để làm tốt hơn công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.

Thanh Hà/VOV
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !