Ông Võ Văn Thưởng: Cần chủ động hơn trong công tác tuyên truyền

Chính trịThứ Sáu, 17/01/2020 20:15:34 +07:00
(VTC News) -

Đây là chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng tại Hội nghị tổng kết ngành Tuyên giáo năm 2019.

Chiều 17/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị.

Ông Võ Văn Thưởng: Cần chủ động hơn trong công tác tuyên truyền - 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả toàn diện công tác tuyên giáo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.
Ban Tuyên giáo Trung ương đã cơ bản đảm bảo chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số vấn đề hệ trọng, rộng lớn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với công tác tuyên giáo.

Cùng với đó, Ban tập trung chỉ đạo các bộ, ngành địa phương đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, lý luận chính trị ở các cấp.
Chủ động ban hành các hướng dẫn, đề cương tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn, những nội dung có tác động sâu sắc đến công tác tư tưởng; Chỉ đạo triển khai đôn đốc kiểm tra các hoạt động, diễn biến liên quan lĩnh vực báo chí xuất- xuất bản, văn hóa- văn nghệ, thông tin đối ngoại.

Từ tình hình thực tiễn, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ động tham mưu, đề xuất đối với các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường và các vấn đề xã hội khác…

Đồng thời, chủ động nắm bắt tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, đấu tranh chống thông tin quan điểm sai trái, thù địch.

Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết, năm 2019, Ban đã chuẩn bị nghiêm túc, công phu các nội dung phục vụ khảo sát của Tiểu ban Văn kiện, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tiểu ban phục vụ Đại hội 13 của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, năm 2020 là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn, do đó công tác tuyên truyền cần chủ động hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời phải đổi mới, sáng tạo, năng động thích ứng được mọi nhiệm vụ để đạt kết quả cao hơn.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị, việc phối hợp giữa Ban, các đơn vị của Ban với các cơ quan bên ngoài cần chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời. Các Vụ, đơn vị, nội bộ của Ban phải thật sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

VOV
Bình luận
vtc.vn