Ông Trầm Bê cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng thế nào?

Ông Trầm Bê được cho là có chủ trương "giải ngân trước bổ sung chứng từ sau", giúp ông Danh rút được gần 1.800 tỷ đồng.

 

Bản tin 113

Chuyện vụ án

An ninh hình sự