Ông Tô Lâm: VOV đã vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ
  • Zalo

Ông Tô Lâm: VOV đã vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thời sự Thứ Năm, 18/01/2018 17:13:00 +07:00

Thường vụ Đảng ủy Đài TNVN đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều thách thức, khó khăn, lãnh đạo Đài hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trưa nay (18/1), phát biểu kết luận Hội nghị kiểm điểm công tác Ban Thường vụ Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư nêu rõ, Hội nghị đã hoàn thành theo yêu cầu, mục tiêu đã đề ra; trả lời được các nội dung Ban Bí thư gợi ý, quan tâm.

Thay mặt Đoàn công tác, Thượng tướng Tô Lâm hoan nghênh trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Đài TNVN, chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bám sát các nội dung yêu cầu của Ban Bí thư. Tập thể cũng như từng cá nhân trong Ban Thường vụ đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, không né tránh; nêu rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

vov_thuong_tuong_to_lam_abwt

 Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư phát biểu kết luận Hội nghị. 

Vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thượng tướng Tô Lâm nêu rõ, năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Đài TNVN lần thứ 25, tình hình mọi mặt đều có tác động đến hoạt động chung của Đài cũng như Đảng bộ, Ban Chấp hành Thường vụ Đảng ủy của Đài, với nhiều mặt thuận lợi cơ bản nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, Thường vụ Đảng ủy Đài TNVN đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều thách thức, khó khăn, lãnh đạo Đài hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Qua kiểm điểm phê bình và tự phê bình, Hội nghị đã đi đến thống nhất với những đánh giá: Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Đài đã lãnh đạo, chỉ đạo Đài hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đài, xây dựng bộ máy tổ chức của Đài, đồng thời có nhiều giải pháp khắc phục những tồn tại, khuyết điểm của các năm trước đã được chỉ ra. Không khí chung của Đài rất lạc quan, phấn khởi, tự tin, đứng trước những tiền đề có thể đóng góp để xây dựng Đài theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ Đài.

Đài TNVN với vai trò, vị trí là Đài phát thanh quốc gia, là cơ quan thuộc Chính phủ, đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, công chúng bằng những chương trình trên các loại hình báo chí của mình.

Đài TNVN là cơ quan tuyên truyền, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, xây dựng định hướng trên công tác tư tưởng. Trong năm qua, Đài đã thông tin chính xác, kịp thời, tin cậy các sự kiện, vấn đề quan trọng của đất nước và quốc tế. Đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, bức xúc trong xã hội, Đài đã luôn bám sát sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, thông tin đúng, đầy đủ, khách quan, kịp thời, góp phần làm ổn định tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, góp phần rất quan trọng vào công tác tuyên truyền, định hướng dư luận.

Đài TNVN đã góp phần tạo sự nhận thức đúng, sự đồng thuận cao trong xã hội về nhiều vấn đề quan trọng. Đấu tranh kịp thời, sắc bén với những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng; giữ nghiêm kỷ luật và nguyên tắc tuyên truyền trên sóng, hạn chế thấp nhất những sai sót, khuyết điểm, đang lấy lại vị thế vốn có, trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chuyên nghiệp, được công chúng yêu thích.

Tập thể đoàn kết, thống nhất 

Thượng tướng Tô Lâm cũng nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy của Đài đã có nhiều giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy tổ chức của Đài, nổi bật với nhiều giải pháp thiết thực nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Đài có nhiều đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sinh hoạt của các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở đi vào nề nếp, thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Đài, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa...

2

 Ông Tô Lâm: Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Đài là tập thể đoàn kết, thống nhất.

Nhìn chung, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Đài là tập thể đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình đi đôi với phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Từng đồng chí đã phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, trách nhiệm, quyền hạn theo đúng các quy định, đặc biệt đúng quy chế làm việc của lãnh đạo Đài đã đặt ra.

Công tác tổ chức cán bộ cũng có nhiều đổi mới, đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý công tác cán bộ, không có biểu hiện độc đoán, gia trưởng, lợi ích nhóm trong bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo đúng nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình. Bên cạnh đó là thực hiện đúng phân cấp cán bộ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai.

Cán bộ được luân chuyển, bổ nhiệm đều nằm trong quy hoạch nhìn chung đáp ứng về phẩm chất đạo đức, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, giành được sự tín nhiệm, thống nhất cao từ trong Ban Thường vụ Đảng ủy Đài cũng như các đơn vị cơ sở.

Công tác mua sắm tài sản, quản lý sử dụng tài chính, tài sản cũng được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Nhà nước, góp phần nâng cao tiềm lực của Đài, đáp ứng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền.

Cùng với đó, những thiếu sót, khuyết điểm cũng được thẳng thắn chỉ rõ trong quá trình kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm 

Về phương hướng công tác trong năm 2018, Ủy viên Bộ chính trị, Thượng tướng Tô Lâm thay mặt Đoàn công tác của Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Đài cần tập trung vào một số vấn đề.

Theo đó, Đài TNVN bám sát yêu cầu và nhiệm vụ chính trị năm 2018, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra; Tiếp tục thực hiện tốt chức năng thông tin tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh kịp thời, sắc bén với những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, tạo ra sức “đề kháng” cho nhân dân, công chúng trước những luận điệu xuyên tạc, kích động phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử xấu, góp phần tạo ra sự đồng thuận cao trong Đảng, trong Nhà nước và trong nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

3

Thượng tướng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Đài TNVN. 

Đài TNVN xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có lập trường, tư tưởng kiên định, quan điểm chính trị rõ ràng, thực sự tin tưởng vào cương lĩnh, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng; có dũng khí đấu tranh, có trình độ chuyên môn đáp ứng tính chất công việc đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác tuyên truyền, đòi hỏi phải nói được, viết được, thuyết phục được.

Cùng với đó là thực hiện tốt các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa…

Giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Đài tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, từng đồng chí phải nêu cao ý thức kỷ luật, gương mẫu, chấp hành nghiêm quy chế làm việc, sự phân công điều động của tổ chức, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc dân chủ trong lãnh đạo chỉ đạo; đẩy mạnh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng.

4 4

Đoàn công tác của Ban Bí thư chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Đài TNVN. 

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, đào tạo chiến lược cán bộ lãnh đạo các cấp trong Đài, chấp hành nghiêm các quy định, quy trình của công tác quản lý cán bộ; chú trọng làm tốt hơn công tác đánh giá quy hoạch cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên.

"Phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái, sử dụng quyền lực người thân không đủ tiêu chuẩn…" - ông Tô Lâm nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng ủy và Ban lãnh đạo Đài TNVN, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ hứa với Đoàn công tác sẽ tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao về những nội dung cần phải tăng cường lãnh đạo; tăng cường nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò năng động của từng cá nhân để tiếp tục đưa Đài TNVN (cơ quan báo chí lớn với hơn 3.000 con người, 4 loại hình báo chí, với 17 kênh hình, 8 kênh phát thanh, 2 báo điện tử và 1 báo in...) tiếp tục phát triển, xứng tầm là một cơ quan truyền thông quốc gia sắc bén và hiệu quả.

(Nguồn: VOV)
Bạn có cảm nghĩ gì về "Ông Tô Lâm: VOV đã vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin