Ông Nông Quốc Tuấn nhận thêm nhiệm vụ

Thủ tướng Chính phủ quyết định cử ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Ông Nông Quốc Tuấn 

Ông Nông Quốc Tuấn 

Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm là tổ chức liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Ủy ban Quốc gia có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược và kế hoạch, đôn đốc triển khai thực hiện, lồng ghép, phối hợp các chương trình, nguồn lực và đánh giá hoạt động của các bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hiện là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

» Ông Trần Sỹ Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang
» Thủ tướng bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn giữ chức mớ


Theo TPO

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN