Ông Nguyễn Xuân Anh

Ông Nguyễn Xuân Anh sinh ngày 1/1/1976, nguyên quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông là con trai cả của ông Nguyễn Văn Chi, chính trị gia từng là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X (2006-2011), Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2003-2011).

- Từ năm 1999 đến tháng 8/2006, ông Nguyễn Xuân Anh là Phóng viên, Phó Ban, Trưởng ban Quốc tế Báo Thanh niên.

- Từ 8/2006 đến 3/2008, ông giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố Đà Nẵng.

- 3/2008 - 4/2009, ông làm Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).

- 2009 – 2011, ông giữ chức Phó Bí thư rồi Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

- Ngày 20/06/2011, ông được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

- Ngày 2/4/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

- Ngày 16/10/2015, cuộc họp phiên thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 21 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ngày 26/1/2016, ông Nguyễn Xuân Anh là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (2016 – 2021).

- Ngày 16/6/2016, kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.