Ông Nguyễn Văn Chi

Ông Nguyễn Văn Chi từng giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, Ủy viên Ban Bí thư khóa IX (từ tháng 1/2003), khóa X, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX, khóa X.

Ông Nguyễn Văn Chi

Sinh ngày: 28/7/1945

Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Thuở nhỏ, ông theo học bậc tiểu học, trung học tại địa phương. Từ năm 1955, ông làm cơ sở hợp pháp và giao liên bí mật cho Huyện ủy Hoà Vang.

Hoạt động cách mạng tại miền Trung:

Tháng 10/1964, ông thoát ly gia đình, làm công tác văn thư cho Huyện ủy Hòa Vang.

Từ năm 1965 đến 1969, ông lần lượt giữ các chức vụ Ủy viên Ban Kinh tế huyện Hoà Vang, Phó ban Kinh Tài II huyện Hoà Vang; Phó Ban Tổ chức Đảng ủy khu II Hoà Vang; Thường vụ Đảng ủy khu II, trưởng Ban Tổ chức khu II Hoà Vang.

Ông được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 1965, và đúng một năm sau, vào ngày 14/6/1966, trở thành đảng viên chính thức.

Từ tháng 3/1971 đến tháng 3/1973, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy khu II Hoà Vang; tỉnh ủy viên Quảng Đà, bí thư khu II Hòa Vang; tỉnh ủy viên, chánh văn phòng tỉnh ủy Quảng Đà.

Tháng 4/1974, ông được rút ra Bắc, theo học tại trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

Tháng 5/1976, ông được cử về lại địa phương, được phân công giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Hoà Vang.

Tháng 10/1976, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, sau đó được bầu làm Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng, Bí thư Huyện ủy Hoà Vang.

Tháng 7/1979, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.

Từ tháng 7/1983 đến tháng 10/1984, ông được cử làm Đặc phái viên của Tỉnh ủy, theo dõi việc phân phối lưu thông hàng hóa (trong cơ chế bao cấp).

Tháng 10/1984, ông được cử làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Tháng 12/1986, ông trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VI, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng.

Tháng 7/1991, ông tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VII, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng.

Từ tháng 4/1994 đến tháng 4/1995, ông được cử làm Phái viên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ tại miền Trung và Tây Nguyên.

Hoạt động ở Trung ương:

Tháng 6/1996, ông tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, được phân công giữ chức Phó trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Tháng 4/2001, ông tiếp tục tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, được phân công làm Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Tháng 1/2003, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa IX, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Đại hội Đảng lần thứ X, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XI, ông thôi không tham gia Ban Chấp hành Trung ương. Tuy vậy, Đại hội đã bầu con trai lớn của ông là Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Quận ủy Liên Chiểu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương.