Ông Nguyễn Bá Cảnh xin thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Thời sựThứ Bảy, 06/07/2019 14:45:00 +07:00

HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ xem xét đơn xin thôi làm đại biểu HĐND thành phố của ông Nguyễn Bá Cảnh tại kỳ họp diễn ra trong 3 ngày 9-11/7.

Ngày 6/7, ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng xác nhận, ông Nguyễn Bá Cảnh, nguyên Thành ủy viên, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có đơn xin thôi làm nhiệm vụđại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Anh-nguyen-ba-canh

Ông Nguyễn Bá Cảnh có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Căn cứ đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng của ông Nguyễn Bá Cảnh và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, xét thấy lý do xin thôi làm đại biểu HĐND TP của ông Cảnh là phù hợp quy định, Thường trực HĐND thành phố thống nhất trình tại kỳ họp giữa năm diễn ra trong 3 ngày 9-11/7 để HĐND TP Đà Nẵng quyết định.

Ông Lê Minh Trung cũng cho biết, ông Cảnh đã gửi đơn từ trước đó. Tuy nhiên, việc cho thôi đại biểu là thẩm quyền của HĐND. Vì vậy dự kiến kỳ họp này Thường trực HĐND sẽ báo cáo với HĐND về đơn xin thôi làm đại biểu HĐND của ông Nguyễn Bá Cảnh.

Trước đó, ngày 14/5, Ban Bí thư đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 193 ngày 6/5, Ban Bí thư nhận thấy trong thời gian giữ cương vị thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, ông Cảnh đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ là vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Ban Bí thư cho rằng ông Cảnh đã vi phạm các quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định của Ban Bí thư và Thành ủy Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Các cơ quan chức năng đã xem xét và kết luận, tính chất, mức độ vi phạm, khuyết điểm của ông Cảnh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan công tác và cá nhân ông Cảnh, cần phải áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Căn cứ vào quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất mức độ, hậu quả vi phạm và quá trình công tác của ông Cảnh, Ban Bí thư quyết định kỷ luật ông Cảnh bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Anh-nguyen-ba-canh 1

Tại kỳ họp giữa năm dự kiến diễn ra trong 3 ngày 9, 10 và 11/7 tới đây, HĐND TP Đà Nẵng sẽ xem đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của ông Nguyễn Bá Cảnh.

Ông Nguyễn Bá Cảnh (1983, quê xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là con trai của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Trước khi được phân công giữ nhiệm vụ Phó ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng vào ngày 16/8/2017, ông Nguyễn Bá Cảnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn từ cuối năm 2011 và ngày 4/2/2013, Ban Chấp hành Thành đoàn Đà Nẵng đã bầu ông Cảnh làm Bí thư Thành đoàn với 100% số phiếu bầu. 

Ông Nguyễn Bá Cảnh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng và đi du học ở Anh lấy bằng thạc sĩ công, sau đó về làm việc tại TP Đà Nẵng cho đến bây giờ.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtc.vn