Ông Đinh Tiến Dũng được đề cử Bộ trưởng Tài chính

(VTC News) – Ông Đinh Tiến Dũng, Tổng kiểm toán nhà nước vừa được Thủ tướng Chính phủ giới thiệu vào chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Trong buổi làm việc chiều 23/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong tờ trình gửi đến Quốc hội đã giới thiệu ứng viên duy nhất cho chức vụ Bộ trưởng Tài chính vừa bỏ trống là Tổng Kiểm toán nhà nước đương nhiệm Đinh Tiến Dũng.

Ông Đinh Tiến Dũng được giới thiệu vào chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: Internet

Ông Đinh Tiến Dũng được giới thiệu vào chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: Internet


Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thông báo, kỳ này, Quốc hội cũng xem xét việc điều chuyển Tổng Kiểm toán nhà nước Đinh Tiến Dũng để đảm nhận vị trí công tác mới. Theo đó, công tác nhân sự kỳ này sẽ còn nội dung bầu Tổng kiểm toán nhà nước mới. Ứng viên Tổng kiểm toán nhà nước do UB Thường vụ Quốc hội giới thiệu.

Trong buổi sáng nay (23/5), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đọc tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ để chuyên tâm với nhiệm vụ Trưởng Ban Kinh tế Trung Ương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, ông Huệ không đăng ký phát biểu trước Quốc hội trước khi được miễn nhiệm, chỉ cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc quyết định của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.

Ông Vương Đình Huệ, ủy viên Trung ương Đảng, được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Tài chính vào kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13.

Ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc phân công ủy viên Trung ương Đảng, theo đó ông Vương Đình Huệ được cử giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Được biết, công tác nhân sự còn tiếp tục được tiến hành trong gần trọn ngày 24/5 và phần đầu buổi làm việc sáng thứ 7 (25/5).

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh việc miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ, Quốc hội cũng sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính mới, cùng với đó là xem xét kiện toàn nhân sự cho một số tổ chức khác liên quan.

"Thời gian qua, các cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm đã tiến hành các thủ tục để lựa chọn, giới thiệu nhân sự để Quốc hội xem xét việc bầu, phê chuẩn theo đúng phân cấp quản lý, quy chuẩn về công tác cán bộ. Việc miễn nhiệm, bầu và phê chuẩn các chức vụ nêu trên là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp này", ông Nguyễn Sinh Hùng nói.

"Tinh thần chung là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời đảm bảo thực hiện một cách dân chủ trong hoạt động của Quốc hội, sẽ thực hiện theo trình tự để đảm bảo nghiêm túc trong công tác nhân sự".

Theo Chủ tịch Quốc hội, quy trình nói trên sẽ trải qua các bước: Người có trách nhiệm thẩm quyền trình Quốc hội việc giới thiệu nhân sự; Quốc hội tiến hành xem xét thảo luận về nhân sự; Quốc hội nghe báo cáo giải trình về ý kiến của Quốc hội đối với nhân sự; Quốc hội chốt danh sách để tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn hoặc bầu; Quốc hội bầu ban kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu; Quốc hội ủy quyền xác nhận kết quả bầu cử bằng một nghị quyết về nhân sự.

Châu Anh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN