Ông Đinh Thế Huynh: 'Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội'
  • Zalo

Ông Đinh Thế Huynh: 'Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội'

Chính trị Thứ Hai, 16/05/2016 03:10:00 +07:00

“Mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,...”, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường t

“Mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội...”, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị.

Sáng 16/5, Ban Chấp hành T.Ư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị.
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến và được kết nối tới 63 điểm cầu cả nước, với trên 6.000 đại biểu tham dự.

Hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung


Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng khẳng định, đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Về kết quả nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, ông Thưởng cho biết, đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều người hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung như hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa.

Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, các ngành khiêm tốn, giản dị, tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tự, nguyện vọng chính đáng của quần chúng và nêu cao ý thức phục vụ nhân dân.

Các cán bộ cũng đã làm việc với thái độ khách quan, công tâm, chủ động đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tập trung tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân để giải quyết những điểm “nóng”, những vụ việc gây bức xúc trong dư luận.

Nhiều cán bộ, người đứng đầu đã thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dung phê bình với động cơ xấu…


“Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành đã tạo một cách nhìn mới, tích cực hơn trong nhân dân về đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của hệ thống chính trị.

Đặc biệt, sau thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng, sự gương mẫu của nhiều cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã góp phần tạo ra sự phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước”, ông Thưởng nhấn mạnh.


Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội

Chỉ đạo Hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, qua quá trình thực hiện nhiều nội dung, yêu cầu của Chỉ thị đã được triển khai thực hiện tốt, nhất là việc tổ chức học tập chuyên đề về tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được đưa vào sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị.


Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Do đó, để khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

“Mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,... Đó là phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hoá kỳ diệu trong hoạt động hằng ngày”, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Nguồn: Tiền Phong
Bạn có cảm nghĩ gì về "Ông Đinh Thế Huynh: 'Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội'" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin